2 000 flere arbeidssøkere den siste uken

Ukentlige ledighetstall uke 6 2021.PNG
Kilde NAV