– Antallet arbeidssøkere registrert hos NAV falt videre den siste uken. Sammenlignet med uke 15, da ledigheten var på sitt høyeste, er det nå 42 800 færre arbeidssøkere. Nedgangen de siste fem ukene har vært størst innen butikk- og salgsarbeid, serviceyrker og annet arbeid samt innen bygg og anlegg, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

218 100 personer er registrert som helt ledige hos NAV, ifølge foreløpige tall. Det utgjør 7,8 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 230 500 personer, eller 8,2 prosent av arbeidsstyrken. 

I tillegg var 159 400 personer registrert som delvis ledige. Totalt var dermed 389 900 personer, eller 13,9 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos NAV. Ny statistikk fra NAV viser at 119 000 av de helt ledige er permitterte, og det samme gjelder 127 000 av de delvis ledige. Til sammen er dermed 8,8 prosent av arbeidsstyrken permittert.

Færre nye arbeidssøkere

Den siste uken har 8 100 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV, det er 1 700 færre enn forrige uke. 59 prosent av de nye oppga permittering som grunn til at de registrerte seg som arbeidssøkere. Antallet nye arbeidssøkere er på sitt laveste nivå siden de strenge smittevernstiltakene ble satt i verk den 12. mars. 

Færre helt ledige og flere delvis ledige

Antallet helt ledige har falt med 27 900 sammenlignet med tirsdag i forrige uke. Samtidig var det denne uken 9 400 flere registrert som delvis ledige enn tirsdag 5. mai. Flere virksomheter har nå delvis gjenåpnet, noe som har bidratt til at en del helt permitterte har kunnet gå over til å være delvis permittert. I tillegg vil flere av de nye ledige ha begynt å sende meldekort, slik at NAV får opplysninger om hvem som har jobbet noe de siste to ukene og dermed skal klassifiseres som delvis ledige.

Figur 1: Antall helt ledige, delvis ledige, arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak og summen av alle arbeidssøkere. Ukentlig tall for 2020, unntatt uke 16 (se faktaboks).

1205 - Antall arbeidssøkere.png

Kilde: NAV

Størst nedgang innen butikk- og salgsarbeid og serviceyrker og annet arbeid

Den siste uken har antallet helt ledige falt innen alle yrkesgrupper, mens antallet delvis ledige har økt i de fleste. Nedgangen i antallet helt ledige har vært større enn økningen i antallet delvis ledige i alle yrkesgrupper, slik at summen av antallet helt ledige og delvis ledige har falt.

Nedgangen i antallet helt ledige den siste uken er størst innen serviceyrker og annet arbeid og butikk- og salgsarbeid. Det er nå 10 500 færre helt ledige innen disse to yrkesgruppene enn det var 5. mai. Samtidig har det blitt 3 800 flere delvis ledige innen disse to yrkesgruppene.

Arbeidsledigheten er høyest innen reiseliv og transport, hvor 23,2 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige hos NAV. Deretter følger kontorarbeid og butikk- og salgsarbeid, med henholdsvis 11,4 prosent og 11,0 prosent. Arbeidsledigheten er lavest innen akademiske yrker og helse, pleie og omsorg med 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

Nedgang i hele landet

Antallet helt ledige har falt i hele landet sammenlignet med forrige uke. Nedgangen har vært størst i Trøndelag, med 14 prosent færre helt ledige enn 5. mai. Antallet delvis ledige har derimot økt i alle fylker, men mindre enn nedgangen i antallet helt ledige. 

Ledigheten er høyest i Oslo, hvor 10,6 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige. Nordland har lavest ledighet med 6,0 prosent.

Nedgang i alle aldersgrupper

Antallet helt ledige har falt i alle aldersgrupper den siste uken. Nedgangen har vært noe større for kvinner enn for menn. Samtidig har det vært en økning i antallet delvis ledige, men denne er mindre enn nedgangen i antallet helt ledige for både menn og kvinner i alle aldersgrupper. 

Arbeidsledigheten er høyest blant menn i alderen 20-24 år, hvor 12,7 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige. Deretter følger kvinner i samme aldersgruppe med 11,7 prosent.