16 900 færre arbeidssøkere den siste uken

Tirsdag 16. juni var det registrert 304 700 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Dette er 16 900 færre enn for en uke siden.

– Trenden vi har sett de siste ukene fortsetter. Færre permitterte er nå registrert hos NAV, noe som tyder på at stadig flere vender tilbake til arbeid, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

151 500 personer er registrert som helt ledige hos NAV, ifølge foreløpige tall. Dette utgjør 5,4 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 163 600 personer, eller 5,8 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var 141 100 personer registrert som delvis arbeidsledige. Totalt var dermed 304 700 personer, eller 10,8 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos NAV.

Om lag 66 700 av de helt ledige er permitterte, og det samme gjelder 105 500 av de delvis ledige. Det er dermed 15 000 færre permitterte enn forrige uke. Til sammen er 6,1 prosent av arbeidsstyrken permittert. 

Færre nye arbeidssøkere

Den siste uken har 5 200 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV, noe som er 1 100 færre enn forrige uke. Nedgangen skyldes hovedsakelig færre permitterte. Den største gruppen av nye arbeidssøkere er fremdeles de som oppgir permittering som årsak til at de registrerer seg. De utgjør om lag en tredjedel av de nye arbeidssøkerne den siste uken. Antallet nye arbeidssøkere har nå holdt seg på mellom 5 000 og 7 000 hver uke de siste fire ukene. 

Færre helt og delvis ledige

Antallet helt ledige har falt med 8 700 personer sammenlignet med tirsdag forrige uke. Samtidig falt antallet delvis ledige med 8 200 personer. Dette er tredje uke på rad at både antallet helt og delvis ledige går ned. 

En gjennomgang av data fra meldekortene de arbeidsledige sender inn til NAV viser at 10-15 prosent av de delvis ledige har arbeidet mer enn 35 timer i gjennomsnitt de siste to ukene. Dette vil både være personer som har uregelmessig arbeidstid og personer som er tilbake i arbeid, men som fortsatt sender inn meldekort. Under koronaperioden er det trolig en del personer som ennå ikke har fått dagpenger, og derfor fortsetter de å sende inn meldekort for å være sikker. Antallet delvis ledige kan dermed være noe for høyt i statistikken fra NAV. 

Figur 1: Antallet helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak, og summen av arbeidssøkere. Tall per uke for 2020, unntatt uke 16.

1606 - utvikling ledighet.PNG

Kilde: NAV

Størst nedgang innen reiseliv og transport

Den siste uken har antallet helt ledige falt innen alle yrkesgrupper med unntak av undervisning, der antallet helt ledige var uendret siden forrige uke. Nedgangen har vært størst innen reiseliv og transport og butikk- og salgsarbeid, med 2 100 og 1 300 færre enn forrige uke. 

Antall delvis ledige har derimot falt for alle yrkesgrupper, og nedgangen var størst innen butikk- og salgsarbeid. Summen av antallet helt og delvis ledige har falt for alle yrkesgrupper, og nedgangen har vært størst innen butikk- og salgsarbeid. 

Arbeidsledigheten er fremdeles høyest innen reiseliv og transport, der 14,5 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige hos NAV. Deretter følger kontorarbeid med 7,9 prosent. Arbeidsledigheten er lavest innen undervisning og helse, pleie og omsorg, med henholdsvis 1,4 og 1,5 prosent av arbeidsstyrken. 

Nedgang i hele landet

Antallet helt ledige har falt i hele landet sammenlignet med forrige uke. Nedgangen ligger mellom 4 og 7 prosent i alle fylker. Antallet delvis ledige har også falt i alle fylker den siste uken. 

Arbeidsledigheten er høyest i Oslo, der 7,1 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige. Nordland har lavest ledighet med 3,9 prosent. 

Nedgang i alle aldersgrupper

Antallet helt og delvis ledige har falt for alle aldersgrupper den siste uken. Ser man på summen av antallet helt og delvis ledige, har nedgangen vært større blant menn enn blant kvinner. 

Arbeidsledigheten er høyest blant personer i alderen 20 til 24 år, der 7,9 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige. Arbeidsledigheten er lavest blant de under 20 år og de over 60 år, med henholdsvis 2,9 og 3,7 prosent.