15 300 færre arbeidssøkjarar den siste veka

Uke 23 - arbeidssøkjarer 2020.PNG

Fakta