12 600 færre arbeidssøkere siste uke

Arbeidssøkere -5.mai 2020.png

Fakta