12 600 færre arbeidssøkere siste uke

Tirsdag 5. mai var 408 400 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV. Det er 12 600 færre enn for en uke siden.

– Antallet som er registrert som arbeidssøkere hos NAV går nå ned. Det skyldes både at vi har begynt å åpne opp igjen økonomien, slik at en del permitterte går tilbake i arbeid, og at færre nye arbeidssøkere melder seg til NAV per uke, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

246 000 personer er registrert som helt ledige hos NAV, ifølge foreløpige tall. Det utgjør 8,8 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 258 400 personer, eller 9,2 prosent av arbeidsstyrken. 

I tillegg var 150 000 personer registrert som delvis ledige arbeidssøkere. Totalt var dermed 408 400 personer, eller 14,6 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos NAV. Beregninger viser at om lag 58 prosent av de helt ledige og 79 prosent av de delvis ledige er permittert.

Færre nye arbeidssøkere

Den siste uken har 9 700 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV. 6 200 av disse oppga permittering som grunn til at de registrerte seg som arbeidssøkere. Antallet nye arbeidssøkere er dermed på sitt laveste nivå siden de strenge smittevernstiltakene ble satt i verk den 12. mars. De siste ukene har flere sluttet å være arbeidsledige enn antallet nye som har blitt ledige, slik at ledigheten har falt.

Færre helt ledige og flere delvis ledige

Det er nå 23 000 færre registrerte helt ledige enn forrige tirsdag. Samtidig var det denne uken 10 800 flere registrert som delvis ledige enn tirsdag 28. april. Flere virksomheter har nå delvis gjenåpnet, noe som har bidratt til at en del helt permitterte har kunnet gå over til å være delvis permittert. I tillegg vil flere av de nye ledige ha begynt å sende meldekort, slik at NAV får opplysninger om hvem som har jobbet noe de siste to ukene og dermed skal klassifiseres som delvis ledige.

Figur 1: Antall helt ledige, delvis ledige, arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak og summen av alle arbeidssøkere. Ukentlig tall for 2020, unntatt uke 16 (se faktaboks).  

Arbeidssøkere -5.mai 2020.png

Kilde: NAV

Størst nedgang innen butikk- og salgsarbeid og serviceyrker og annet arbeid

Den siste uken har antallet helt ledige falt innen alle yrkesgrupper, mens antallet delvis ledige har økt i de fleste. Nedgangen i antallet helt ledige har vært større enn økningen i antallet delvis ledige i alle yrkesgrupper, med unntak av ingeniør og ikt-fag hvor det totalt sett er like mange helt eller delvis ledige som forrige uke.

Nedgangen i antallet helt ledige den siste uken er størst innen serviceyrker og annet arbeid og butikk- og salgsarbeid. Sammenlignet med tirsdag 28. april er det nå 9 700 færre helt ledige innen disse to yrkesgruppene. Samtidig har det blitt 4 800 flere delvis ledige innen disse to yrkesgruppene.

Arbeidsledigheten er nå høyest innen reiseliv og transport, hvor 25,6 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige hos NAV. Deretter følger butikk- og salgsarbeid samt serviceyrker og annet arbeid, med henholdsvis 12,9 prosent og 12,8 prosent. 

Nedgang i hele landet

Antallet helt ledige har falt i hele landet sammenlignet med forrige uke. Nedgangen har vært størst i Innlandet og Trøndelag, med 11 prosent færre helt ledige enn 28. april. Antallet delvis ledige har derimot økt i alle fylker, men mindre enn nedgangen i antallet helt ledige.

Ledigheten er høyest i Oslo, hvor 11,8 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige. Ledigheten er lavest i Nordland med 6,9 prosent. 

Nedgang i alle aldersgrupper

Antallet helt ledige har falt i alle aldersgrupper den siste uken. Nedgangen har vært noe større for kvinner enn for menn. Samtidig har det vært en økning i antallet delvis ledige, men denne er mindre enn nedgangen i antallet helt ledige for både menn og kvinner i alle aldersgrupper. 

Arbeidsledigheten er høyest blant menn i alderen 20-24 år, hvor 13,9 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige. Deretter følger kvinner i samme aldersgruppe med 13,8 prosent.

Fakta

Det ble ikke publisert statistikk om arbeidssøkere i uke 16 på grunn av påsken. Rundt helligdager er rutinen for innsending og beregning av meldekort annerledes enn i vanlige uker. Dette gjøres for å kunne utbetale stønader før helligdagene. Konsekvensen for statistikken er at opplysninger om hvorvidt personer er arbeidssøkere vil være utdatert og kanskje feilaktig for tidspunktet statistikken hentes ut. Dette løser seg i påfølgende uke når vanlige rutine for meldekort gjenopptas.