10 900 færre arbeidssøkere i oktober

Ledige oktober 2020 figur 1.PNG
Kilde: NAV
Ledige oktober 2020 figur 2.PNG
Kilde: NAV

Fakta