10 500 færre arbeidssøkjarar i september

Figur 1 ledighet september 2021.PNG
Kjelde: NAV
Figur 2 ledighet september 2021.PNG
Kjelde: NAV