– Antallet arbeidssøkere registrert hos NAV har gått ytterligere ned den siste uken. Det er særlig antallet helt ledige som har gått ned. Antallet delvis ledige har økt noe, det er vanlig etter sommeren, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

116 800 personer er registrert som helt ledige hos NAV, ifølge foreløpige tall. Dette utgjør 4,1 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 127 400 personer, eller 4,5 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var 85 300 personer registrert som delvis arbeidsledige. Totalt var dermed 212 700 personer, som tilsvarer 7,5 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos NAV.

Figur 1. Antallet helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak, og summen av arbeidssøkere. Tall per uke for 2020, unntatt uke 16.   

Ukentlige ledighetstall uke 36.PNG
 

Kilde: NAV

Færre permitterte

32 900 av de som er registrert som helt ledige, er permitterte. Det samme gjelder 52 800 av de delvis ledige. Det er dermed 4 100 færre permitterte enn forrige uke. Til sammen er 3,0 prosent av arbeidsstyrken permittert.

Antallet permitterte har gått ned eller holdt seg uendret i alle yrkesgruppene den siste uken. Nedgangen har vært størst innen reiseliv og transport, fulgt av butikk- og salgsarbeid.  Det var færre permitterte enn forrige uke i alle fylkene. Den relative nedgangen har vært størst i Troms og Finnmark.

Stabil tilgang av nye arbeidssøkere

Den siste uken har 6 200 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV. Dette er lite endret fra forrige uke.

– Det var en liten økning i antallet nye permitterte og helt ledige, mens antallet nye arbeidssøkere som nettopp har fullført utdanning eller militærtjeneste, var lavere enn forrige uke, sier Holte.

De som oppgir permittering som årsak til at de registrerer seg utgjør nå 27 prosent av de nye arbeidssøkerne, mens de som har mistet jobben utgjør 26 prosent.

Færre helt ledige

Antallet helt ledige har gått ned med 5 500 personer siden forrige uke. Dette er fjerde uke på rad at antallet helt ledige går ned, etter å ha økt noe i juli og begynnelsen av august, når det ikke tas hensyn til sesongvariasjoner. Alle aldersgruppene har hatt en nedgang i antallet helt ledige den siste uken. Nedgangen har vært størst blant de på 40 år eller eldre, og dette gjelder særlig kvinner. Antallet helt ledige har også gått ned i alle yrkesgruppene, mest innen reiseliv og transport samt butikk- og salgsarbeid. I tillegg har antallet ledige falt i alle fylker.

Flere delvis ledige

Det er derimot 1 700 flere delvis ledige enn forrige uke.

– Det er vanlig at flere skifter status fra delvis ledige til helt ledige i løpet av sommeren. Da har delvis ledige normalt mindre arbeid, og flere av dem kommer tilbake til delvis stilling etter det, sier Holte.

Antallet delvis ledige har økt blant de fleste aldergruppene, bortsett fra de under 25 år. Antallet delvis ledige har også økt eller holdt seg stabilt i alle yrkesgruppene. Det er særlig innen barne- og ungdomsarbeid samt undervisning at antallet delvis ledige har økt den siste uken. Antallet delvis ledige gått noe opp i alle fylker, med unntak fra Troms og Finnmark, der det har holdt seg stabilt.

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144. 

Se tallene i ukentlige statistikk over arbeidsledighet