Varsel om permittering og masseoppsigelser

Her finner du statistikk for varsel om permittering og masseoppsigelser. Fra 10. november 2020 er statistikken publisert samtidig med ledighetstallene. I 2021 starter vi med med ukentlige tall den 12. januar, og publiserer ukentlige tall til og med 20. april/uke 16 (med unntak av 6. april/uke 14).

Se publiseringskalenderen for oversikt over publisering av månedlige ledighetstall.

Ukentlig statistikk:

Oppdatert 13. april

Månedlig statistikk:

 

Fakta

Fakta om statistikken

Arbeidsgivere som vurderer å gå til masseoppsigelser eller permitteringer gir varsel om dette til NAV. Disse varslene sendes inn til Statistikkseksjonen i Arbeids- og Velferdsdirektoratet fra hvert fylke en gang i måneden, og er grunnlag for statistikken.

Det er viktig å være klar over at selv om en arbeidsgiver varsler mulige oppsigelser eller permitteringer, så er det ikke sikkert at varslene resulterer i oppsigelser eller permitteringer. I noen tilfeller kan videre prosess hos arbeidsgiveren resultere i færre eller ingen driftsinnskrenkninger i forhold til varselet.

Statistikken viser det totale antallet bedrifter som har sendt varsel til NAV i den aktuelle måneden, og hvor mange ansatte som vurderes berørt – fordelt på oppsigelser og permitteringer. Statistikken viser ikke hvor mange som faktisk kommer til å bli oppsagt eller permittert.

Fakta om meldeplikten

En arbeidsgiver som vurderer å gå til masseoppsigelser skal så tidlig som mulig gi melding om dette til NAV. Meldeplikten skal sikre at NAV kan bistå virksomheten og de berørte arbeidstakerne. Med masseoppsigelser menes at minst 10 arbeidstakere blir sagt opp innenfor et tidsrom på 30 dager. Når en arbeidsgiver planlegger masseoppsigelser vil den tidligst tre i kraft 30 dager etter at NAV har fått melding.

Arbeidsgiver skal gi tilsvarende melding til NAV hvis minst 10 arbeidstakere vil bli permittert uten lønn, eller vil få sin ukentlige arbeidstid redusert med mer enn 50 prosent i mer enn fire uker.

Se arbeidsmarkedsloven § 8 og arbeidsmiljøloven § 15-2 for mer om arbeidsgivers meldeplikt ved masseoppsigelser og permitteringer.