Mottakere av uføretrygd

Nye mottakere av uføretrygd

Avgang fra uføretrygd

Utviklingen i antall mottakere

Per desember 2019 var det 352 200 personer som mottok uføretrygd. En økning på 900 personer fra november måned. Antall uføre i prosent av befolkning i alderen 18-67 år var på 10,3 prosent. Det er samme andel som forrige måned. Det er Aust-Agder og Østfold som har høyest andel uføretrygdede, med henholdsvis 14,9 og 14,8 prosent. Lavest uføreandel har Oslo (5,9 %) og Akershus (7,4 %).

Mottakere av uføretrygd som andel av befolkningen 18-67 år. Per måned 2018-2019. Prosent.

Antall uføre i prosent av befolkningen 18-67 år_desember2019.png

Kilde: NAV