Fram til og med 2008 ble datagrunnlaget trukket ut fra Det Sentrale Folketrygdsystemet (DSF) i NAV ved utgangen av hver måned. Fra og med 2009 hentes datagrunnlaget fra ny saksbehandlingsløsning (PESYS) over i NAV datavarehus.

Fra desember 2014 er det brudd i befolkningsgrunnlaget. Vi har byttet kilde for å beregne befolkningsandeler. Dette byttet gir imidlertid små utslag.

1. januar 2015 ble folketrygdens uførepensjon erstattet av en ny uføretrygd. Formålet med ytelsen er fortsatt å sikre økonomisk trygghet for dem som ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade, samt å bedre muligheten til å kombinere arbeid og uføretrygd og en god alderspensjon. Personer som hadde uførepensjon 31. desember 2014 fikk omregnet pensjonen og ble overført til uføretrygd fra 1. januar 2015.