Flere uføretrygdede med psykiske lidelser

Fra 2014 til 2015 var det en økning i andelen mottakere av uføretrygd med psykiske lidelser, samtidig som andelen med muskel- og skjelettsykdommer har gått ned. Dette er en utvikling som har pågått i flere år.

Av de som mottok uføretrygd ved utgangen av juni 2015, hadde 35 prosent en psykisk lidelse. 28 prosent hadde en muskel- og skjelettsykdom. Andelen med psykiske lidelser økte med 1,1 prosentpoeng fra samme tidspunkt i 2014, mens andelen med muskel- og skjelettsykdommer gikk ned med 0,8 prosentpoeng.

Per juni 2015 mottok om lag 312 000 personer uføretrygd. Om lag 63 prosent var uføretrygdet på grunn av en psykisk lidelse (110 300 personer) eller en muskel- og skjelettsykdom (87 700 personer).

Flere årsaker til endringene

Siden 2000 har andelen med psykiske lidelser økt med 5,9 prosentpoeng. Tilsvarende har andelen med muskel- og skjelettsykdommer avtatt med 5,2 prosentpoeng.

– Selv om det er få uføretrygdede i de yngste aldersgruppene, har andelen økt de senere årene. De fleste av de yngste blir uføretrygdet på grunn av en psykisk lidelse. At flere med alvorlige medfødte sykdommer som psykisk utviklingshemming og autisme lever lenger, er én av årsakene til veksten i andelen unge uføretrygdede med psykiske lidelser, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i NAV.

Færre eldre uføretrygdede

Årsaken til nedgangen i andelen uføretrygdede med muskel- og skjelettlidelser har sammenheng med at det blir færre nye eldre uføretrygdede, samtidig som flere eldre går ut av uføreordningen. Mange av disse hadde muskel- og skjelettsykdommer.

Diagnosemønstrene varierer med kjønn og alder

De uføretrygdedes diagnosemønster varierer med hensyn til kjønn og alder. Det er en overvekt av psykiske lidelser for menn opp til 60 år, og for kvinner opp til 55 år. For de eldste er det flest uføretrygdede med muskel- og skjelettsykdommer. Den vanligste diagnosegruppen for uføretrygdede menn er psykiske lidelser (40 %), mens muskel- og skjelettsykdommer er vanligst for kvinner (34 %).

Uførediagnoser 2015

Last ned illustrasjonen i pdf-format eller illustrasjonen i png-format.

Se statistikk over uførediagnoser

 

Fakta

Om uføretrygd og diagnosestatistikk

  • Uføretrygd er en inntektssikringsordning som helt eller delvis skal erstatte inntekt fra eget arbeid for dem som av helsemessige årsaker ikke er i stand til å forsørge seg selv.Diagnosen angir den medisinske hovedårsaken til at uføretrygd blir innvilget. Alle nye uføretrygdsaker per kalendermåned tilordnes en diagnosekode manuelt.
  • Hoveddiagnosen gjenspeiler den diagnosen den uføretrygdede ble ufør for da søknaden blei innvilget.
  • Arbeidet utføres av en egen kodeenhet i NAV og det er om lag tre års etterslep i koding og publisering av diagnosestatistikk.