Flere uføretrygdede med psykiske lidelser

Uførediagnoser 2015

Fakta