Stabil uføreandel hittil i 2022

Publisert 19. august 2022Oppdatert 19. august 2022

Antall mottakere av uføretrygd 18–67 år. 1996–2023.png
*Faktiske tall per juni 2022. Prognose til og med desember 2023. Kilde: NAV
Antall uføretrygdede i prosent av befolkningen 18–67 år. 1996–2023.png
*Faktiske tall per juni 2022. Prognose til og med desember 2023. Kilde: NAV