Stabil andel uføretrygdede hittil i 2021

2.kv. 2021-uføre-andel.PNG
2.kv. 2021-uføre-antall.PNG