Liten nedgang i uføreandelen

Publisert 4. november 2022

Mottakere uføretrygd septe 2022.png
Kilde: NAV