Liten nedgang i uføreandelen

Mottakere uføretrygd septe 2022.png
Kilde: NAV