Fortsatt nedgang i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger

Ved utgangen av juni 2019 mottok 119 900 personer arbeidsavklaringspenger (AAP). Det er en nedgang på 3,2 prosent i andre kvartal, tilsvarende 3 900 personer.

3,5 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år var per juni 2019 mottakere av AAP. Andelen er redusert med 0,1 prosentpoeng fra første kvartal.

– I løpet av 2. kvartal har vi sett en reduksjon i antall personer som mottar arbeidsavklaringspenger. Det skyldes først og fremst at det var færre nye personer som begynte å motta AAP i 2. kvartal, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Se fullversjon av figuren under. 

Figur 1: Mottakere av AAP 18-66 år. Måned. Antall. Se fullversjon av figuren.

Antall mottakere av aap_juni 2019 v2

Kilde: NAV. 

 

 

Figur 2: Mottakere av AAP 18-66 år. Måned. Andel av befolkningen. Se fullversjon av figuren.

Andel mottakere av aap_juni 2019 v2

 Kilde: NAV. 

Stabil utvikling for unge, men kraftig nedgang for de over 40

Ved utgangen av juni 2019 var det 12 100 personer i aldersgruppen 18 til 24 som mottok AAP. Dette tilsvarer 2,6 prosent av befolkningen i denne aldersgruppen. Antallet har holdt seg stabilt hittil i 2019.

For andre aldersgrupper er antallet gått kraftig ned. I aldersgruppen 40 til 59 har det blitt 3 300 færre mottakere så langt i 2019. Siden 1. januar 2018 er antallet mottakere av AAP redusert med 12 500 for denne aldersgruppen, noe som utgjør rundt 55 prosent av den totale nedgangen i samme periode (se faktaboks).

Arbeid og uføretrygd

40 prosent av de som sluttet å motta AAP i 3. kvartal 2018 var i jobb 6 måneder senere. 31 prosent har fått uføretrygd, mens 17 prosent fortsatt står registrert med nedsatt arbeidsevne.

Se de siste AAP-tallene for 2. kvartal 2019

Fakta

Regelverksendringer for AAP

1. januar 2018 ble regelverket for AAP strammet inn. Blant annet ble ordinær periode med AAP redusert fra 4 til 3 år, og det ble innført en 2-årsgrense på hvor lenge du kan få AAP utover ordinær stønadsperiode.


Les mer på nav.no/aap2018