Antall AAP-mottakere nær uforandret i 3. kvartal 2021

Graf som viser utviklingen i antall mottakere av AAP siden 2010.
Kilde: NAV
Graf som viser utviklingen i andel mottakere av AAP siden 2010.
Kilde: NAV

Fakta