8 200 flere på AAP i 2021

Graf som viser utviklingen i antall mottakere siden 2010
Kilde: NAV
Graf som viser utviklingen i andel mottakere siden 2010
Kilde: NAV

Fakta