4 100 flere AAP-mottakere i 1. kvartal 2022

Publisert 20. april 2022

Graf som viser utviklingen i antall AAP-mottakere siden 2001.
Kilde: NAV
Graf som viser utviklingen i andel av befolkningen som mottok AAP fra 2001 - mars 2022
Kilde: NAV