13 000 fleire fekk uføretrygd i 2019

mottakarar-uføre-4kv2019.png
del-mottakarar-uføre-4kv2019.png