Dobling av tapte årsverk i 2020 som følgje av arbeidsløyse