Kunngjøring 2022: Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret