Kunngjøring 2021: Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret

  • Bruk av ordinært arbeidsliv 
  • Oppfølging av barnefamilier, ungdom og innvandrere 
  • Sikring av sårbare overganger, blant annet løslatelse etter straffegjennomføring, overganger mellom ulike tjenester, utdanning og arbeidsliv
  • kommuner som mottar programfinansiering gjennom 0-24 satsningen og som søker om tiltak til samme målgruppe 
  • implementering av ferdig utviklede metoder og arbeidsmåter
  • søknader som kun beskriver kapasitetsøkning i tjenesten