Tilskudd til kommuner/NAV-kontor

Her finner du oversikt over tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret.