For å få tilgang til tidligere innsendte digitale søknader og rapporter for tilskudd til frivillige organisasjoner, kan du logge deg inn på https://skjemap2.nav.no/

Det er den som har sendt inn skjemaet som må logge seg på.

Når du har logget inn, finner du skjemaene øverst til høyre under «Mine skjema».