Koronasituasjonen: Midlertidig endring for mottakere av tilskudd til frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører som arbeider mot fattigdom

NAV har fått henvendelser om midlertidig endring av tiltak i koronasituasjonen, som handler om tilpasninger av aktiviteten for å holde virksomheter i gang og endringer i aktivitetsnivået.

Det er nødvendig med fleksible og kreative løsninger som er i tråd med tiltakets formål og regelverk. Både for å hindre at aktiviteter stopper opp og sørge for at tilgjengelige ressurser blir brukt på en god måte, og for å sikre at tilskuddsmidlene blir brukt best mulig i en krevende situasjon.    På grunn av smittefare er de aller fleste aktivitetene der NAV har personer i arbeidstrening stengt inntil videre. I dagens situasjon blir det ikke stilt de samme kravene om at man må være i aktivitet for å få stønad. 

De som er i tiltak, men er ansatt som arbeidstaker skal følge arbeidsgiverens instruks etter at arbeidsgiveren har gjort en risikovurdering av situasjonen. 

Frivillige organisasjoner som har personer på tiltak eller aktivitet i regi av NAV, må forholde seg til føringer på nav.no og som gis fra NAV lokalt.   Dersom dere har personer på aktiviteter eller arbeidstrening som ikke er et tiltak/aktivitet fra kommunen eller NAV, må dere gjøre en risikovurdering av situasjonen på linje med den arbeidsgivere nå må gjøre.    Vi minner om at driften skal skje i samsvar med smittevernsbestemmelsene.

Vi gjør også oppmerksom på en pressemelding fra Kulturdepartementet om at frivilligheten beholder statlige tilskudd.   Lykke til med arbeidet videre!