Områder hvor det i særlig grad har vært drevet et nasjonalt utviklingsarbeid de senere årene er

  • karriereveiledning (se kompetansenorge.no/)
  • økt bruk av realkompetansevurdering - bedre samhandlingsrutiner NAV-fylkeskommune (se kompetansenorge.no/)
  • økt basiskompetanse for unge og voksne samt økt kompetanse hos medarbeidere om temaet (se kompetansenorge.no/)
  • økte muligheter til å gjennomføre videregående opplæring for unge (Ny GIV) og voksne gjennom blant annet praksisnær opplæring og samordnet bruk av partenes virkemidler. (www.kd.dep.no)

Sluttrapporter, presentasjoner med innføring med mer ligger under relatert informasjon.

Disse tjenesteområdene må sees i sammenheng med sikte på at unge og voksne skal få et styrket, helhetlig tjenestetilbud, der arbeid og utdanning utgjør hovedkomponenter. Samarbeid på andre områder som tjenester innen helse, sosial og bolig og lignende kan i tillegg være nødvendig for en del brukere for at tjenestetilbudet skal være et reelt helhetlig tilbud tilpasset brukerens behov. Målet er at flest mulig brukere skal kunne klare seg i arbeidslivet og være selvforsørget.