Alle fylker har inngått samarbeidsavtaler mellom NAV og fylkeskommunen på utdanningsområdet. Avtalepartene evaluerer i egen regi og fornyer, evt. inngår avtaler på nye delområder jevnlig, med for eksempel 1-3 års varighet.