Samarbeidsavtaler på utdanningsområdet

  • bedre samordnet bruk av Arbeids- og velferdsetatens og fylkeskommunens virkemidler slik at flere ungdom og voksne kan komme i arbeid.
  • arbeidsledige ungdom og voksne som både fylkeskommunen og NAV har ansvar for å bistå til utdanning og/eller arbeid. Dette gjelder arbeidsledige med behov for å gjennomføre videregående opplæring, og/eller som har rettigheter i opplæringsloven som er av betydning for å skaffe seg og beholde arbeid.