Sykehusleger: vær obs på diagnosekode i sykmeldingen