Ring 55 55 33 36 og tast 2. Telefonen er betjent betjent  09.00 – 15.00.

Vi svarer på spørsmål om

 • oppfølging av sykmeldte og inkluderende arbeidsliv
 • regelverk knyttet til sykefraværsoppfølging
 • utfylling av sykmelding, legeerklæringer og spesialisterklæringer
 • andre skjemaer og blanketter til NAV
 • dialogmøter/samarbeidsmøter
 • tiltak og virkemidler
 • legeerklæringstakster (erklæringer til NAV)
 • veiledning, brukerhjelp og teknisk brukerstøtte for Statistikk for sykmelder
 • teknisk brukerstøtte for leger og helsepersonell *

Vi gir også generell veiledning og informasjon om:

 • pleie- og opplæringspenger
 • svangerskapspenger
 • omsorgspenger
 • grunn- og hjelpestønad

Vi setter deg i kontakt med riktig person i NAV hvis vi ikke har svar på spørsmålet ditt.

*Spørsmål om bruk av elektronisk pasientjournal-system (EPJ), må du stille til din EPJ-leverandør.