Lege- /behandlertelefonen

 • oppfølging av sykmeldte og inkluderende arbeidsliv
 • regelverk knyttet til sykefraværsoppfølging
 • utfylling av sykmelding, legeerklæringer og spesialisterklæringer
 • andre skjemaer og blanketter til NAV
 • dialogmøter/samarbeidsmøter
 • tiltak og virkemidler
 • legeerklæringstakster (erklæringer til NAV)
 • veiledning, brukerhjelp og teknisk brukerstøtte for Statistikk for sykmelder
 • teknisk brukerstøtte for leger og helsepersonell *
 • pleie- og opplæringspenger
 • svangerskapspenger
 • omsorgspenger
 • grunn- og hjelpestønad