Hvem kan få pleiepenger i livets sluttfase?

De som kan motta denne ytelsen er yrkesaktive personer som må være borte fra arbeid fordi de pleier en person som står dem nær og som er i livets sluttfase.

Den syke må pleies i et privat hjem. Det er ingen regler for hvilket hjem den syke pleies i.

Man får ikke pleiepenger mens den pleietrengende er innlagt. Hvis den pleietrengende til vanlig pleies i hjemmet, men har kortere opphold på institusjon, blir det ikke utbetalt pleiepenger for disse dagene.

Les mer om hvem som kan få pleiepenger i livets sluttfase

Hva må legeerklæringen inneholde?

Søknadsskjemaet for pleiepenger har felter som fylles ut av lege som kjenner helsetilstanden til den syke. Legen må bekrefte at den syke er i livets sluttfase.

Hva sier loven om pleiepenger?

Her kan du lese om hva som står i loven om pleiepenger.