Hvem kan få opplæringspenger?

De som kan få opplæringspenger er yrkesaktive personer 

  • som har omsorg for barn som har funksjonshemning eller sykdom som vil vare i mer enn ett år,
  • og som deltar på kurs eller annen opplæring som er nødvendig for at de skal kunne ta seg av og behandle barnet 

Opplæringen må foregå ved, eller i regi av, en godkjent helseinstitusjon eller et offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter. 

Les mer om hvem som kan få opplæringspenger

Hva må legeerklæringen inneholde?

Søknadsskjemaet for opplæringspenger har felter som fylles ut av lege. Legeerklæringen må dokumentere at den aktuelle opplæringen er nødvendig for at omsorgspersonen skal kunne ta seg av og behandle barnet. Legeerklæringen kan komme fra helseinstitusjonen hvor opplæringen foregår, eller fra en lege som kjenner barnets helsetilstand.

Når det skal søkes om opplæringspenger i forbindelse med en behandlingsreise, må det også legges ved en bekreftelse på at reisen er innvilget av Oslo Universitetssykehus.

Hva sier loven om opplæringspenger?

Her kan du lese om hva som står i loven om opplæringspenger.