Hvem kan bruke omsorgsdager?

Omsorgspenger er mest kjent som “hjemme med sykt barn-dager". 

Foreldre som er yrkesaktive kan bruke omsorgsdager når de må være hjemme fra jobb fordi barnet eller barnepasseren er syk. Omsorgsdager kan også brukes ved legebesøk eller andre oppfølgingsmøter i forbindelse med barnets sykdom.

Les mer om hvem som kan bruke omsorgsdager

Når kreves det legeerklæring?

Foreldre som har et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn under 18 år, kan søke om å få ekstra omsorgsdager. Legen må dokumentere at sykdommen eller funksjonshemmingen er kronisk, og at den gir en markert høyere risiko for fravær fra arbeid.

Tidligere måtte legen skrive erklæring på en del av søknadsskjemaet til foreldrene. Legeerklæringen er nå skilt ut i et eget skjema NAV 09-06.09. Erklæringen honoreres etter takst L8.

Selvstendig næringsdrivende, frilansere eller arbeidstakere som ikke får utbetalt omsorgspenger fra arbeidsgiveren, må søke om omsorgspenger fra NAV. Vanligvis krever NAV legeerklæring som vedlegg til søknaden. På grunn av pandemien er det gjort unntak fra kravet om legeerklæring ut kalenderåret 2020. 

Nytt i forbindelse med pandemien

Foreldre som er yrkesaktive, har rett til å bruke omsorgsdager når barnehage eller skole har stengt på grunn av koronaviruset eller når barnet er i karantene. Legen skal ikke bekrefte dette.

Når barnehage og skole åpner igjen, kan yrkesaktive foreldre bruke omsorgsdager hvis de må holde barn hjemme av særlige smittevernhensyn (fram til 31. desember 2020). Det kan være smittevernhensyn til barnet eller andre familiemedlemmer som barnet bor sammen med.

I slike situasjoner må foreldre få en bekreftelse fra lege på at særlige smittevernhensyn må ivaretas, og at det er årsaken til at barnet ikke kan gå i barnehage eller skole. Legen skal ikke oppgi diagnose eller hvilket familiemedlem det gjelder. Bekreftelsen leveres av foreldrene til den som skal utbetale omsorgspenger, enten til arbeidsgiveren eller til NAV.

Hva sier loven om omsorgspenger?

Les om hva som står i loven om omsorgspenger.

I forbindelse med koronapandemien er det vedtatt noen unntak fra loven for kalenderåret 2020. Du kan lese mer om unntakene i den midlertidige forskriften.