Permittering og sykmelding

  • Du vurderer redusert funksjonsevne som skyldes sykdom eller skade, og sykmelder på vanlig måte. 
  • Du vurderer også friskmelding, altså om pasienten er arbeidsfør igjen, på vanlig måte. 
  • Er man minst 50% arbeidsfør, kan man få en kombinasjon av dagpenger og sykepenger. Pasienten må i tilfelle registrere seg som arbeidssøker og søke om dagpenger. 
  • Får man dagpenger og blir sykmeldt mer enn 50%, vil man ikke lenger ha rett til dagpenger, men kan ha rett til sykepenger fra første fraværsdag. Inntektsgrunnlaget blir det samme som dagpengene og hentes fra dagpengesaken. De ordinære vilkårene for sykepenger må være oppfylt.