Hvorfor har det kommet krav om obligatorisk opplæring?