Hva menes med kurs i trygdemedisin FOR 2005-12-19 nr.1653?