Hva kan kompensere for e-læringskurset?

Hvilke andre kvalifiseringstiltak kan kompensere for e-læringskurset?

I egenerklæringen må det sannsynliggjøres tilstrekkelig kunnskap om sykmeldingsarbeid, for eksempel gjennom deltakelse på aktuelle kurs. Arbeids- og velferdsdirektoratet har drøftet med Legeforeningen hvilken kompetanse som skal legges til grunn for godkjenning når NAV foretar stikkprøver. Følgende er eksempler på kvalifiseringstiltak som kan kompensere for e-læringskurset:

  • Ulike kurs i trygdemedisin, for eksempel deltakelse i programmet «Legen i det inkluderende arbeidslivet» i NAVs regi, kurs i tilknytning til spesialisering der opplæring i sykmeldingsarbeid inngår
  • Internundervisning i sykmeldingsarbeid, for eksempel i regi av sykehus
  • Individuell eller gruppeveiledning med sykmeldingsarbeid som tema
  • Annet (listen er ikke uttømmende)

Disse må oppgis spesifikt med tittel, tidspunkt, arrangør o.l. Eksemplene er ikke uttømmende. 

Det forutsettes at kvalifiseringstiltakene dekker kravene som framkommer i "Hva menes med tilstrekkelig kunnskap?"

Opplysningene må kunne dokumenteres skriftlig ved en eventuell stikkprøvekontroll.