Forskriften åpner ikke for unntak, men du har tre likestilte alternativer som vil gi rett til å sykmelde. Se spørsmålet Hva menes med tilstrekkelig kunnskap?

Unntak fra kravet om å sende sykmelding elektronisk til NAV gir ikke unntak fra kravet om obligatorisk opplæring.