Forskning viser at arbeidsplassen er avgjørende for helsen, ikke bare for arbeidstakere som er friske, men også for pasienter som er under behandling eller tilfriskning. Arbeid gir økt selvtillit, sosial kontakt og følelsen av å være til nytte i samfunnet. Å jobbe i kombinasjon med behandling og eventuell gradert sykmelding kan bryte onde sirkler av smerte og sviktende mestringsfølelse. For pasientens langsiktige økonomi er det svært viktig å unngå å falle ut av arbeidslivet.

Mange virkemidler tilgjengelig

Hvis du mener aktivisering er medisinsk forsvarlig, kan NAV vurdere flere virkemidler både for de som har arbeidsgiver og for de som ikke har det.

Har pasienten arbeidsgiver, er det arbeidsgiveren som har hovedansvaret for å tilrettelegge, mens NAVs virkemidler kan bidra til å støtte opp under innsatsen på arbeidsplassen.

Virkemidlene er ikke bare av økonomisk art, men kan også bestå av faglig hjelp og veiledning. Det kan for eksempel innebære et individuelt treningsopplegg eller arbeidsutprøving i trygge omgivelser, kanskje også livsttilsveiledning. Pasienten kan eventuelt få prøvd seg i en annen type jobb eller få opplæring til å mestre nye oppgaver og på den måten få bygd opp krefter og selvtillit.

Les hva vi sier til pasienten om mulighetene.