Slik sykmelder leger ved koronavirus

 • Pasienter som er i den gruppen som helsemyndighetene har pålagt karantene (helsenorge.no), kan ha rett til sykepenger.
 • Lokale karantenetiltak som er vedtatt av kommuner eller kommuneoverleger, gir også rett til sykmelding. 
 • Ventekarantene (fhi.no) i henhold til anbefaling fra helsemyndighetene gir også rett til sykmelding. Ventekarantene brukes for nærkontaktens husstandsmedlemmer, og eventuelt kjæreste, fram til nærkontakten har fått negativt svar på første test. 
 • Har pasienten økt risiko for alvorlig forløp av covid-19? 
 • Kan sykmelding unngås med tilrettelegging av arbeidsoppgaver og arbeidsplassen? Ved behov kan du be pasienten dokumentere at slik tilrettelegging ikke er mulig.
 • Kan sykmelding unngås ved bruk av reisetilskudd? 
 • Kan pasienten jobbe gradert? 
 1. Sykmeldingen til arbeidsgiveren:
  • Du krysser av for flere arbeidsgivere og fyller ut sykmeldingen på vanlig måte med riktig prosent for arbeidsforholdet på sykmeldingstidspunktet.
 2. Sykmeldingen som gjelder for arbeidsledigheten/permitteringen:
  • Du skriver permittert i feltet for arbeidsgiver og angir riktig prosent for denne delen.
 • R991 Covid-19 (mistenkt/sannsynlig)
 • R992 Covid-19 (bekreftet)