Særreglene for sykmelding ved covid-19 opphører fra 1. januar 2023

Publisert 20. desember 2022