NAV vil ikke kreve at pasienten er i aktivitet hvis det strider mot smittevernrådene fra helsemyndighetene. Men er det mulig å gjennomføre aktivitetene pasienten har avtalt med NAV, skal de gjøres som normalt.

Forlengelse av AAP på grunn av pandemien

Stønadsperioden for AAP vil forlenges med seks måneder for følgende grupper: 

  • pasienter som mottar AAP og er under avklaring mot arbeid eller uføretrygd:
    • de som mottar AAP i den ordinære stønadsperioden på tre år (fire år om de fikk innvilget AAP før 2018)
    • de som mottar AAP etter unntaksreglene for forlengelse
  • pasienter som er studenter og mottar AAP fordi de har avbrutt studiene på grunn av sykdom 
  • pasienter som mottar AAP under etablering av egen virksomhet
  • pasienter som mottar AAP under arbeidsutprøving eller opptrapping til full jobb

AAP mens søknaden om uføretrygd behandles

Dersom pasienten mottar AAP mens NAV behandler søknaden om uføretrygd, forlenges stønadsperioden med seks måneder.

AAP mens pasienten er arbeidssøker

Om pasienten mottar AAP i perioden som arbeidssøker, og per 29. februar 2020 hadde mindre enn fire måneder igjen av stønadsperioden, blir den forlenget til og med 30. juni 2020. Det er en forutsetning at de øvrige vilkårene for AAP er oppfylt.

Les mer om rett til arbeidsavklaringspenger i forbindelse med koronaviruset