Pasienter med arbeidsavklaringspenger under pandemien