Koronavirus: NAV godtar sykmeldinger og legeerklæringer uten personlig oppmøte

Alle pasienter blir nå oppfordret til å kontakte legen på telefon – uavhengig av hva det gjelder. Legen vurderer deretter om det er nødvendig med personlig oppmøte.

Under korona-pandemien godtar NAV sykmeldinger uten personlig fremmøte, uavhengig av pasientens diagnose. Det samme gjelder andre typer legeerklæringer. Legen vurderer om det er faglig forsvarlig å skrive sykmelding eller legeerklæring uten personlig frammøte.

NAV godtar også sykmeldinger fra manuellterapeuter og kiropraktorer uten personlig oppmøte, så lenge de vurderer det som faglig forsvarlig.

Egenmelding de første 16 dagene

De som mistenker at de er smittet av koronavirus, eller som er pålagt å være i karantene, oppfordres til å høre med arbeidsgiveren om de kan bruke egenmelding de første 16 dagene (arbeidsgiverperioden). Arbeidsgiverne er blitt oppfordret av myndighetene til å godta egenmelding i denne perioden.

Pasienter bør likevel ikke la være å kontakte legen ved behov. 

Telefon eller e-konsultasjon

NAV oppfordrer nå pasientene til å bruke telefon. E-konsultasjon kan også brukes. Den som sykmelder pasienten, vurderer hvordan undersøkelsen skal foregå. 

Les mer om hva som gjelder ved sykmelding i forbindelse med koronaviruset.

Bekreftelse på at barn må være hjemme fra barnehage eller skole

Arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende har rett til å bruke omsorgsdager hvis barnehagen eller skolen stenger på grunn av koronaviruset. Stortinget har vedtatt å fjerne kravet til legeerklæring ut 2020.

Endringene ble vedtatt i statsråd 20. mars 2020 i midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien