Husk å spørre om pasienten kan jobbe hjemmefra

Vi oppfordrer alle som er pålagt karantene å snakke med arbeidsgiveren før de tar kontakt med lege. 

Kan de ikke jobbe hjemmefra, oppfordrer vi dem til å bruke egenmelding så langt det er mulig.

Disse kan sykmeldes:

  1. Smittet eller antatt smittet av koronavirus
  2. Pålagt å være i karantene 

Pasienter som er i den gruppen som helsemyndighetene har pålagt karantene, har rett til sykmelding . Dette gjelder også dersom kommunelegen har pålagt pasienten karantene. 

Sykmeldinger ved karantene kan tidligst gjelde fra det tidspunktet myndighetene påla pasienten karantene.

Se flere detaljer om hvordan du sykmelder ved korona.

Disse kan ikke sykmeldes:

  • Permitterte som ikke er syke eller pålagt karantene. De kan søke om dagpenger. Da må de registrere seg som arbeidssøker.
  • Selvstendig næringsdrivende i stengte virksomheter. 
  • De som er hjemme som følge av stengte skoler og barnehager. De kan bruke omsorgsdager. 
  • De som er hjemme uten pålagt karantene fra myndighetene. NAV oppfordrer dem til å finne løsninger sammen med arbeidsgiveren. 
  • Friske pasienter i risikogrupper. NAV oppfordrer dem til å finne løsninger sammen med arbeidsgiveren.

Disse kan ha rett til sykmelding:

  • Når noen andre i husstanden er smittet. Vurder karantene og mulighet for hjemmearbeid.  

Ikke krav om personlig frammøte

Under pandemien har Stortinget gjort unntak fra kravet om personlig frammøte

Dialogmøter begrenses

Du vil bare bli innkalt til dialogmøte hvis du selv har bedt om møte, og det vil bare holdes på telefon eller video. Les mer om dialogmøter under pandemien.

Mer informasjon

  • NAVs legetelefon svarer deg på 55 55 33 36, tast 2. Åpen mandag-fredag 9-15.
  • Bruk gjerne veiledningen Sykmelding ved koronavirus (pdf)

Nye regler

Det pågår et arbeid med å avklare konsekvenser av nye regler som er vedtatt av Stortinget. Følg med på samlesiden Korona - informasjon fra NAV.