For legen: Sykmelding ved koronavirus

 1. Smittet eller antatt smittet av koronavirus, inkludert pasienter med luftveisinfeksjon
 2. Pålagt å være i karantene 
 • Permitterte som ikke er syke eller pålagt karantene. De kan søke om dagpenger. Da må de registrere seg som arbeidssøker.
 • Selvstendig næringsdrivende i stengte virksomheter. 
 • De som er hjemme som følge av stengte skoler og barnehager. De kan bruke omsorgsdager. 
 • De som er hjemme uten pålagt karantene fra myndighetene. NAV oppfordrer dem til å finne løsninger sammen med arbeidsgiveren. 
 • Når noen andre i husstanden er smittet. Vurder karantene og mulighet for hjemmearbeid.  
 • Pasienter med risiko for alvorlig forløp av covid-19 kan i særskilte tilfeller sykmeldes.
 • Har pasienten økt risiko for alvorlig forløp av covid-19? 
 • Kan sykmelding unngås med tilrettelegging av arbeidsoppgaver og arbeidsplassen? Ved behov kan du be pasienten dokumentere at slik tilrettelegging ikke er mulig.
 • Kan sykmelding unngås ved bruk av reisetilskudd? 
 • Kan pasienten jobbe gradert? 
 • Dersom pasienten må sykmeldes 100%, må du opplyse i sykmeldingen hvilken vurdering som er gjort og hva som eventuelt skal til for at pasienten kan komme tilbake i arbeid helt eller delvis. 
 • Bruk diagnose A23 som hoveddiagnose. For pasienter med grunnsykdom, sett grunnsykdommen som bidiagnose.
 1. Sykmeldingen til arbeidsgiveren:
  • Du krysser av for flere arbeidsgivere og fyller ut sykmeldingen på vanlig måte med riktig prosent for arbeidsforholdet på sykmeldingstidspunktet.
 2. Sykmeldingen som gjelder for arbeidsledigheten/permitteringen:
  • Du skriver permittert i feltet for arbeidsgiver og angir riktig prosent for denne delen.
 • R991 Covid-19 (mistenkt/sannsynlig)
 • R992 Covid-19 (bekreftet) 
 • Hvis pasientene er smittet eller antatt smittet av covid-19, kan de sykmeldes.
 • Hvis pasientene var sykmeldt på utreisetidspunktet, kan de få forlenget søknaden om utenlandsopphold dersom covid-19 pandemien gjør at de ikke kommer seg hjem til Norge.