Dialogmøter under korona-pandemien

Under pandemien skal NAVs oppfølging ved sykefravær foregå på en slik måte at det ikke kommer i konflikt med smittevernrådene fra helsemyndighetene.

Hvis NAV vurderer at det er aktuelt med et dialogmøte, vil vi innkalle til et telefon- eller videomøte.

Du som sykmelder pasienten kan også bli innkalt til dialogmøte. Dersom du ikke har anledning til å delta, har vi forståelse for det.  

Du kan selv be om dialogmøte i sykmeldingen, bruk felt 8.1 «bistand fra NAV». 

Vi gjennomfører videomøtet via Outlook. Dette er en kanal som tilfredsstiller NAVs krav til sikkerhet og kryptering.