Hvis NAV vurderer at det er aktuelt med et dialogmøte, vil vi innkalle til et telefon- eller videomøte. 

Du som sykmelder pasienten kan også bli innkalt til dialogmøte. Dersom du ikke har anledning til å delta, har vi forståelse for det.  

Du kan selv be om dialogmøte i sykmeldingen, bruk felt 8.1 «bistand fra NAV».