Vi vil bare avholde dialogmøter som er svært viktige, og da vil møtene skje på telefon eller video.  

Du som sykmelder pasienten, vil bare bli innkalt hvis du selv har bedt om møtet. Du kan be om dialogmøte i sykmeldingen, bruk felt 8.1 «bistand fra NAV».

For øvrig vil NAV ikke selv ta initiativ til dialogmøter, men vi vurderer om møtet skal gjennomføres hvis pasienten, arbeidsgiveren eller du ber om det.