Pasienten må i disse tilfellene få en ny sykmelding. Sykmeldingen kan ikke rettes, det må skrives en ny. 

Pasientene får melding på sms eller e-post med oppfordring om å logge seg inn på nav.no. Inne på Ditt sykefravær får de se hva som er årsaken. Pasientene får samtidig vite at legen har fått den samme informasjonen og at de skal vente på ny sykmelding fra legen.

Eksempler på feil som fører til automatisk avvisning: 

 • Sykmeldingen er tilbakedatert mer enn det som er tillatt
 • Hoveddiagnose eller annen fraværsgrunn mangler
 • Utdypende opplysninger ved 7, 17 eller 39 uker mangler
 • En avventende sykmelding mangler innspill om tilrettelegging
 • Diagnosekoden er ukjent
 • Hoveddiagnosen er en Z-diagnose
 • Sykmeldingsperiode mangler
 • Sykmeldingen inneholder overlappende datoer
 • Sykmeldingens varighet er over ett år
 • Sykmeldingsgraden er mindre 20 %
 • Legen har mistet retten til å skrive sykmeldinger
 • Fødselsnummer eller d-nummer er ikke 11 tegn

Disse sykmeldingene blir automatisk avvist i det elektroniske mottaket hos NAV. Avvisningene er altså ikke resultat av manuell behandling på NAV-kontorene.