Rask beskjed til pasienten ved feil i sykmeldingen

 • Sykmeldingen er tilbakedatert mer enn det som er tillatt
 • Hoveddiagnose eller annen fraværsgrunn mangler
 • Utdypende opplysninger ved 7, 17 eller 39 uker mangler
 • En avventende sykmelding mangler innspill om tilrettelegging
 • Diagnosekoden er ukjent
 • Hoveddiagnosen er en Z-diagnose
 • Sykmeldingsperiode mangler
 • Sykmeldingen inneholder overlappende datoer
 • Sykmeldingens varighet er over ett år
 • Sykmeldingsgraden er mindre 20 %
 • Legen har mistet retten til å skrive sykmeldinger
 • Fødselsnummer eller d-nummer er ikke 11 tegn