Bruk av helseopplysninger i sykmeldingen ved søknad om arbeidsavklaringspenger