Er du kjent med selvbetjeningsløsningene for din pasient på nav.no?

Med de nye digitale tjenestene har pasienten nå større mulighet for å påvirke saken sin og komme i dialog med veilederen sin via nav.no/Ditt NAV.

På denne siden vil pasienten din finne

  • saksoversikt: status for søknaden og dokumentoversikt
  • utbetalingsoversikt
  • aktivitetsplan
  • dialoger og referat fra samtaler med NAV som ikke ligger i aktivitetsplanen
  • Ditt sykefravær: oversikt over sykemeldinger, søknader om sykepenger, tidslinje, oppfølgingsplaner og møteforespørsler
  • Din pensjon
  • Dine foreldrepenger
  • registrering som arbeidssøker
  • stillingssøk
  • uføretrygd