Endring fra versjon 5.4i til 5.4j, januar 2020

Den nye versjonen inneholder nye kommunenummer pr. 1.1.2020   Endrede filer:

 • Ortok.exe
 • Kommune.CDX
 • KOMMUNE.BDF
 • Hoved.pgr (tekstfil hvor endringer er oppgitt)

Endring fra versjon 5.4h til 5.4i, februar 2019

Den nye versjonen inneholder nye kommunenumre pr 1.1.2019. 5061 Rindal

Egenbetalingssatser er oppdatert per 1.1.2019.

Endrede filer:

 • Ortok.exe
 • kommune.CDX
 • KOMMUNE.BDF
 • hoved.prg
 • regnktrl.prg

Endring fra versjon 5.4g til 5.4h, januar 2018

Kommune og fylkessammenslåinger 01.01.2018: 

 • Fylkeskommunene Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag
 • Kommunene Rissa og Leksvik 
 • Kommunene Holmestrand og Hof
 • Kommunene Larvik og Lardal
 • Kommunene Tjøme og Nøtterøy

Den nye versjonen inneholder nye kommunenumre pr 1.1.2018.

Egenbetalingssatser er oppdatert per 1.1.2018.

Endrede filer:

 • Ortok.exe
 • kommune.CDX
 • kommune.dbf
 • tkkontor.CDX
 • tkkontor.dbf
 • ortok.dbc
 • ortok.DCT
 • ortok.DCX

Endring fra versjon 5.4f til 5.4g, februar 2017

 • NAV kontor for Sandefjord er oppdatert i forbindelse med kommunesammenslåing med Andebu og Stokke: Nav 0710.
 • Nye tilleggsartikler i forbindelse med ny rammeavtale fra 1. januar 2017: artikkelnummer 590101, 590131og 590161.

Endrede filer:

 • README.txt (tekstfil med veiledning om innhold og hvordan man installerer/oppdaterer til Ortok versjon 5.4g
 • ortok.exe
 • kommune.CDX
 • kommune.dbf
 • produkt.CDX
 • produkt.dbf
 • trkontor.cdx
 • trkontor.dbf

Endringer fra versjon 5.4e til 5.4f, januar 2017: 

 • NAV kontornummer for Sandefjord er oppdatert i forbindelse med kommunesammenslåing med Andebu og Stokke:  Sandefjord 0710
 • Nye artikkelnummer i forbindelse med ny rammeavtale fra 1. januar 2017: artikkelnummer 590100, 590130 og 590160.
 • Korrigert beskrivelse av følgende artikkelnummer i Ortok for å få samsvar med beskrivelsen i rammeavtalene: 170600, 180800, 373800, 374000, 599100, 599400, 790200, 790400 og 790600.

Endrede filer:

 • ortoklev.exe
 • Kommune                          (CDX File)
 • KOMMUNE.DBF              (DBF File)
 • PRODUKT                           (CDX file)
 • PRODUKT.DBF                 (DBF File)

Endringer fra versjon 5.4d til 5.4e, januar 2016: 

 • Egenbetalingssatser er oppdatert per 1.1.2016.

Endret fil:

 • ortoklev.exe

 

Endring fra versjon 5.4c til 5.4d

 • Tilpasset type 5, felt 21 slik at Lege-ID kan være på 7 eller 8 siffer.

Endret fil:

 • ortoklev.exe

Endring fra versjon 5.4b til 5.4c  

 • Aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år: Feil ved kontroll av egenandel som begrenses til maksbeløpet på 4000 kr er nå rettet.
 • Ved fast stønadsbeløp og egenbetalingskode S kan egenbetaling nå være 0. Det gis merknad i stedet for tidligere avvisning.

Endret fil:

 • ortoklev.exe

Endring fra versjon 5.3 til 5.4b

 • Regler for aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år er lagt inn
 • Oppdatert liste over NAV kontornr.

Endrede filer:     Mappe

Ortoklev.exe     ortok Produkt.*          ortok\data Icd10.*              ortok\data Trkontor.*         ortok\data

Endringer fra versjon 5.2 til 5.3, januar 2014:

Egenbetalingssatser er oppdatert per 1.1.2014.

Endret fil:

 • ortoklev.exe

Endringer fra versjon 5.1 til 5.2, mars 2013:

Det er mulig å få godkjent en samlekreditering, der krediteringen ikke går mot en konkret tidligere regning, men gjelder et angitt beløp. Samlekrediteringen må ha artikkelnummer 999900. Samlekreditering kan bare benyttes etter avtale med NAV, og dagens nødkode må registreres for at den skal godkjennes i ORTOK.

Endret fil:

 • ortoklev.exe

Endringer fra versjon 4.6 til 5.1, januar 2013:

 • Satsene for egenbetaling er oppdatert per 1.1.2013. ORTOK benytter korrekte satser basert på regningens leveringsdato.
 • Det er nå mulighet for flere varelinjer per regning. ORTOK leser både gammelt og nytt filformat.
 • Formatet på filen som sendes NAV er oppdatert, og krever ny versjon av kommunikasjonssystemet for de aller fleste ortopediske verkstedene, slik at det er forberedt for å kunne sende flere varelinjer per regning.
 • NAV kontornr for Harstad er oppdatert per 1.1.2013 i forbindelse med kommunesammenslåing med Bjarkøy.
 • Tidligere merknad ved artikkelnr 790200, 790400 og 790600 og registrering av materialkostnad eller timepris er nå fjernet.
 • Det er justert tekst for artikkelnr 381500 og 997400.

  Endrede filer:           Mappe

-       ortoklev.exe       ortok -       produkt.*            ortok\data -       poststed.*          ortok\data -       trkontor.*           ortok\data

Endring fra versjon 4.4 til 4.6, desember 2011:   

 • Egenbetalingssatsene er økt per 1.1.2012
 • Listen over gyldige artikkelnumre (produktkoder) er oppdatert. Noe tekstendring, og nye artikkelnumre (598000-599900)
 • Nytt kommunenr 1756 for Inderøy (Inderøy og Mosvik slås sammen 1.1.2012) er lagt inn

Endrede filer: -       ortoklev.exe    ortok -       produkt.*         ortok\data 

Endring fra versjon 4.3 til 4.4, januar 2011:

 • Satsene for egenbetaling er oppjustert for leveringsdato fra og med 1.1.2011.
 • De nye kontrollene som ble lagt inn i versjon 4.3 for spesialfottøy medfører ikke lenger avvisning av regningen, men inntil videre bare merknad. Dette for at verkstedene skal få tid til å tilpasse sine systemer, hvis det er behov for det.

Endrede filer:

-              ortoklev.exe

Endring fra versjon 4.2 til 4.3 november 2010:

 • Avvisning av fakturaer hvis det brukes andre koder en S eller D ved fakturering av spesialfottøy med artikkel nr. 790200/1 790400/1 790600/1.
 • Avvisning av fakturaer hvis det legges inn materialkostnad eller timepris på artikkel nr. 790200/ 790400/ 790600.

Endrede filer:

- ortoklev.exe 

Endring fra versjon 4.1 til 4.2:

 • To nye artikkelnumre er lagt inn: 382700 Dropfot-ortose, elektrisk styrt og 321300 Over – underarms-ortose, elektrisk styrt
 • Artikkelnr 361800 har fått endret tekst: korsett for store bukbrokk, større skolioser og lignende, individuelt tilpasset etter måltaking
 • Det er mulig å kreditere og evt. sende korreksjon også etter at seksmånedersfristen er gått ut. Dette kan gjøres ved først å gå inn i et nytt menyvalg under Diverse i hovedmenyen: Åpne for foreldede regninger. Der må dagens nødkode tastes inn (opp til 4 sifre). Dagens nødkode fås fra NAV.
 • Tabell over poststeder er oppdatert per oktober 2009.

Endrede filer:                                   Plassering

-          ortoklev.exe                     ortok

-          produkt.*                          ortok\data

-          poststed.*                        ortok\data

Nytt i versjon 4.1, desember 2008  

 • I feltet for konvensjonelt/elektronisk, er følgende koder ikke lenger gyldige: L og F (estetisk).

 • Egenbetalingstype I (Ingen egenbetaling) ble tidligere sperret for artikkelnumre som startet på bl.a. 39. Egenandelstype I er likevel gyldig for artikkelnummer 391000, 391200 og 399000.

Nytt i versjon 4.0a, 4. februar 2008

 • Oppdatert artikkelliste per 1.1.2008
 • Oppdatert kommuneliste per 1.1.2008

Forutsatt at installert versjon er minst 3.2b er endrede filer:   katalog

ortoklev.exe   ortok

produkt.*      ortok\data

OBS!:

Tidligere ble det lagt ut en samlet versjon, som ovenfor - ortok.exe, og samtidig en versjon som var splittet på diskettstørrelser. Dette er nå gått bort fra - vi benytter bare en enkelt fil ortok.exe.

Nytt i versjon 3.2b, januar 2007

 • Timepris2 kan brukes uten at timepris1 er brukt på samme regning.
 • Oppdatert trygdekontortabell
 • Følgende produkt er ugyldig fra 1.1.2007:
  • 310200 Hodehjelm, prefabrikert inkl. tilpasningsarbeider
  • 310400 Hodehjelm, fremstilt etter gipsavstøpning
  • 319000 Diverse rekvisita - Hodet (spesifiser)
  • 361200 Sitteortose, fremstilt etter gipsavstøpning, ikke rullestolbundet

Nytt i versjon 2.0, januar 2005  

 • Produktene 390600, 390700 og 591000 er ikke gyldig fra 1.1.2005
 • Fullmaktens varighet kan nå være fra 1 til 20 år (tidligere 5 eller 10).
 • ICD-10 diagnosetabell er oppdatert per 1.1.2005. Samtidig er kontrollen endret slik at det aksepteres ånr det finnes gyldig diagnose med de samme   tre første tegn som i angitt diagnose. Kontroll av gyldig diagnose er dermed myket opp.
 • Type hjelpemiddel, konvensjonelt/elektronisk, har fått to nye koder: L=konvensjonelt (estetisk) og F=elektronisk (estetisk).

OBS!:

 • de nye kodene for type hjelpemiddel kan ikke tas i bruk før kommunikasjonssystemet er oppgradert til å takle dette. Når det er installert oppdatert kommunikasjonssystem kan verdien for filformatnr i menyvalget Diverse/Faste data settes til 2, og først da kan oppgjør som inneholder de nye verdiene sendes.
 • Det må benyttes nye trygdekontornumre (23x0) for sending av oppgjør til trygden.

OBS!: Avhengig av hvor gammel versjon som er installert fra før, kan det hende det oppstår en feilmelding når ORTOK startes etter oppgradering. Hvis det kommer en feilmelding (f.eks. vedrørende 'trkontor' eller 'poststed'), send en epost til jostein.bruflot@classic-it.no med beskrivelse av feilen, samt tlf-nr, så blir du kontaktet.

Nytt i versjon 1.5a, 22. september 2004

 • Kontrollerer at TK-vedtaksdato og opprinnelig TK-vedtaksdato er gyldige datoer.
 • Kontroll av 6 måneders foreldelse justert: tidligere mot leveringsdato, nå mot høyeste av leveringsdato og trygdekontorets vedtaksdato.
 • Avviser diagnosekoder som starter på bokstaven V-Z.
 • Ny funksjon er lagt inn i menyen: fusjoner inn annen ORTOK-database. Kan benyttes ved sammenslåing av ORTOK-databaser.
 • Det er innført kontroll på gyldig trygdekontornummer hvor oppgjøret skal sendes. Nye regionale oppgjørskontor (23xx) tas i bruk høsten 2004.
 • Nye EU-land, samt Australia, er lagt til.
 • Ny dokumentasjonskode for konvensjonspasienter, EHIC, innført (Europeisk helsetrygdekort).
 • Irland og Østerrike er flyttet fra del 2 til del1.

(For at de tre siste endringene skal få effekt, må verdien «Filformatnr for sending av oppgjør til trygdeetaten» settes til 1 i bildet Diverse / Faste data. OBS: Dette kan ikke gjøres før EDI-systemet er oppdatert til å takle det nye formatet.)

Endrede filer: ortok\ortoklev.exe ortok\data\trkontor.*

Nytt i versjon 1.4a, 9. oktober 2003

 • Type arbeid har ny gyldig verdi 4. Bare følgende artikkelnummer blir godkjent hvis type arbeid er 4: 122600, 129000, 133000, 139000, 179000, 189000, 199000, 319000, 329000, 339000, 369000, 379000, 389000, 399000 og 999900.
 • Hvis egenandelskode er angitt til I, blir regningen avvist hvis fast stønadsbeløp er angitt.
 • Ved sending av oppgjør til trygdeetaten benyttes nå samme 6-måneders foreldelsesfrist som ved kontroll av oppgjøret, dvs. 6 måneder og ut måneden.
 • Artikkelnummer 371000 er ikke lenger gyldig når leveringsdato er etter 31.12.2003.

Endrede filer: ortok\ortoklev.exe ortok\data\produkt.*

Nytt i versjon 1.3d, 13. juni 2003

 • Ved kontroll av enkeltposter mot totalt fakturabeløp trekkes ikke egenbetaling fra hvis fast stønadsbeløp er angitt.
 • Det er ikke lenger krav om avdelingsnavn ved sending av oppgjør til trygdeetaten
 • Det er gjort enkelte korreksjoner i skjermbildet for enkeltregning.

Endrede filer: ortok\ortoklev.exe

Nytt i versjon 1.3c, 10. april 2003

 • Innlesing av artikkelnummer som starter med liketall er korrigert. Artikkelnr blir ikke lenger konvertert til oddetall under innlesing.
 • Hvis type arbeid er 2 eller 3 (justering/reparasjon) er det ikke krav til verdier i feltene for: TK-vedtak, legeid, type søknad eller rekvirert av.
 • Hvis type arbeid er 2 eller 3 (justering/reparasjon) er det et krav at artikkelnummeret skal starte med liketall.
 • Hvis type arbeid er 1 (nytt hjelpemiddel) er det et krav at artikkelnummeret skal starte med oddetall.
 • Verdi for fast stønadsbeløp utelukker ikke lenger at også andre delsum-felt kan være fylt ut.
 • Fjernet obligatorisk krav til trygdekontorvedtak mm hvis typearbeid = Justering/reparasjon.
 • Produkttabellen er korrigert - produkt 595000, 595100 og 595200 er fjernet.
 • Krav om fullt fødselsnr for pasienter bosatt i Norge er tatt ut inntil videre.
 • Samleregning: Splittet delsummer på del 1 og del 2.
 • Samleregning: fjernet linje for 'Andre formål'.
 • Regning avvises hvis leveringsdato er før 2003.
 • Mer fleksibel godkjenning av diagnosekoder (aksepterer punktum og tilleggskoder).

Endrede filer: ortok\ortoklev.exe ortok\data\produkt.*

Nytt i versjon 1.2, 20. februar 2003

 • Bestillingsordningen er reversert.
 • Produkttabell er oppdatert, og gjeldende fra 1.1.2003.
 • Denne gang er det en fordel å fjerne tidligere installert ORTOK før installasjon av denne versjon. Dette skal normal ikke gjøres senere.

Nytt i versjon 1.1, 25. oktober 2002

 • Produkttabell er oppdatert, og gjeldende fra 1.7.2002.
 • Konverterer artikkelnr som starter med liketall.
 • Sjekker at LegeId ikke er lengre enn 7 tegn.
 • Ny egenbetalingstype S er lagt inn som gyldig.
 • Utgåtte ICD-10-koder er fjernet.

Endrede filer siden versjon 1.0: ortok\ortoklev.exe ortok\data\produkt.* ortok\data\icd10.*